Khách sạn Gold

Địa chỉ: Số 28 Bà Triệu, Tp Huế, Thừa Thiên – Huế Tel: 054 3814815; Fax: 054 3820119 E: info@goldhotelhue.com W: www.goldhotelhue.com khách sạn GOLD nằm ở trung tâm trái tim của thành phố cổ.... Read more »